Początek budowy

Zdjęcia z początku budowy z Kwietnia 2011r.

Przygotowanie terenu pod budowę i podłoża dla ciężkiego sprzętu itd.