Wizualizacje Kwiecień 2011

Wizualizacje osiedla NowyBocianek z Kwietnia 2011r.